• English
  • Cymraeg

Mae nifer o weithdai ysgolion Canolfan yr Aifft ar gael trwy ddysgu o bell ar gyfer Ysgolion Uwchradd


Celf yr Hen Aifft

Yn y gweithdy hwn, edrychwn yn fanwl ar gelf yr Hen Aifft. Byddwn yn edrych ar ddatblygiad ‘arddull’ yr hen Aifft, yr offer o wneud marciau ac yn archwilio ‘defnyddiau’ celf.

Byddwch yn derbyn mynediad at gynnwys fideo unigryw, gweithgareddau unigryw a sesiwn wedi’i hwyluso gyda’n Hwyluswyr Amgueddfeydd arbenigol.

Prisiau: £2 fesul myfyriwr


Meddygaeth Hynafol

Yn y gweithdy hwn byddwn yn archwilio meddygaeth hynafol gan gynnwys afiechydon endemig yr hen Aifft, triniaethau, gofal iechyd, y proffesiwn meddygol a sut y newidiodd y rhain dros amser.

Byddwch yn derbyn mynediad at gynnwys fideo unigryw, gweithgareddau unigryw a sesiwn wedi’i hwyluso gyda’n Hwyluswyr Amgueddfeydd arbenigol.

Prisiau: £2 fesul myfyriwr


Crefydd a Chred yr Hen Aifft

Yn y gweithdy hwn byddwn yn ymchwilio i grefydd yr hen Eifftiaid. Byddwn yn edrych ar eu duwiau a’u duwiesau, eu harferion addoli a sut roeddent yn effeithio ar fywyd bob dydd a sut y newidiodd hyn dros amser.

Byddwch yn derbyn mynediad at gynnwys fideo unigryw, gweithgareddau unigryw a sesiwn wedi’i hwyluso gyda’n Hwyluswyr Amgueddfeydd arbenigol.

Prisiau: £2 fesul myfyriwrAm fwy o wybodaeth neu i achebu, e-bostio ein Swyddog Dysgu, Hannah Sweetapple, am h.e.sweetapple@swansea.ac.uk

css.php