• English
  • Cymraeg

 

Mae’r Ganolfan Eifftiadd sy’n datblygu ffyrdd i helpu pobl gyda awtistiaeth profiad yr Amgeuddfa. Dyn ni cael Gwobr Cyfeillgar i Awtistiaeth am y Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.


Straeon Cymdeithasol

Mae’r Ganolfan Eifftiadd wedi datblygu Staeon Cymdeithasol i rhoi ymwelwyr ag awtistiaeth syniad o’r hyn i’w ddisgwyl. 

I weld eu stori gymdeithasol, clichwch yma

I weld eu stori gymdeithasol am ysgolion, clicwch yma


Mapiau Synhwyraidd

Dyn ni wedi datblygu map synhwyraidd i helpu ymwelwyr llywio’r Amgueddfa.

I weld eu map synhwyraidd, clicwch yma


Ymweliad Tawel â Lanyards

Mae’r Ganolfan Eifftaidd ‘Ymweliad Tawel â Lanyards‘ i ymwelwyr eu benthyg tra eu bod yn yr Amgueddfa. Mae hyn yn dangos i staff a gwirfoddolwyr yr Amgueddfa yr hoffech ymweld yn dawelach. Gallwch ofyn cwestiynau o hyd ond bydd ein staff yn aros ichi ddechrau’r sgwrs.

Mae Lanyards Ymweliad Tawel ar gael wrth y Ddesg Blaen Tŷ


Amddiffynwyr Clust

Dyn ni’n cael amddiffynwyr clust plant ar gael wrth y Ddesg Blaen Tŷ ar gyfer ymwelwyr. Mae angen blaendal o £10 arnynt a fydd yn cael ei ad-dalu ar ôl dychwelyd.


Cynllun Cortynnau gwddf Blodyn yr haul

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn rhan o gynllun Cortynnau gwddf Blodyn yr Haul. Cynllun cenedlaethol yw hwn, sy’n ceisio gwneud anableddau cudd yn fwy gweladwy. Efallai y byddwch yn gweld rhai staff a gwirfoddolwyr gyda’r llinynnau gwddf hyn. Mae gennym hefyd lanyards ar gael i’r cyhoedd. I gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn, clicwch yma.


Am Gwybodaeth Mynediad, clickwch yma

css.php