• English
  • Cymraeg

 

Defnyddwyr Cadair Olwyn

Mae Canolfan yr Aifft yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn gyda rampiau a lifftiau. Mae toiled i’r anabl ar y llawr cyntaf.


Cwn Tywys

Mae croeso i Gŵn Tywys, Cŵn Clyw a Chŵn Cymorth ledled yr Amgueddfa.


Parcio

Mae Parcio i’r Anabl ar gael ar y Campws ar gyfer Deiliaid Bathodyn Glas ar sail y cyntaf i’r felin.


Cyfleusterau Newid Babanod

Dyn ni cael Gyfleusterau Newid Babanod ar gael yn y toiledau i’r anabl ar y llawr cyntaf.


Ymwelwyr Dall a Golwg rhannol

Mae peth o’n dehongliad ar gael yn Braille, sydd ar gael wrth y Desg Blaen y Tŷ. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar sicrhau bod ein dehongliad ar gael mewn print bras.


Ymwelwyr ag Awtistiaeth

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn cael Wobr Cyfeillgar i Awtistiaeth gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol. Mae gennym nifer o Lanyards Ymweld Tawel ac amddiffynwyr clust i ymwelwyr eu benthyg. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth i ymwelwyr ag awtistiaeth yma


Cynllun Cortynnau gwddf Blodyn yr haul

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn rhan o gynllun Cortynnau gwddf Blodyn yr Haul. Cynllun cenedlaethol yw hwn, sy’n ceisio gwneud anableddau cudd yn fwy gweladwy. Efallai y byddwch yn gweld rhai staff a gwirfoddolwyr gyda’r llinynnau gwddf hyn. Mae gennym hefyd lanyards ar gael i’r cyhoedd. I gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn, clicwch yma.


I weld eu Ganolfan Eifftiadd Datganiad Mynediad, clicwch yma

css.php