• English
  • Cymraeg

Gwella dysgu eich grwpiau gyda ymweliad
i Ganolfan yr Aifft!

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn darparu nifer o gyfleoedd i grwpiau ysgol ymweld â’r Amgueddfa.


Ymweliad Hwyluso’r Amgueddfa

Dyn ni’n cynnig sesiynau diwrnod llawn neu hanner diwrnod amrywiol ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

  • Crefydd,
  • Celf,
  • Mathemateg,
  • Dylunio a Thechnoleg,
  • Meddygaeth,
  • Gemwaith,
  • Dylunio,
  • Hanes.

Dyn ni’n gallu gwaith gyda ysgolion i i deilwra gwneud sesiwn sy’n addas i’ch anghenion a’ch amcanion dysgu.

Uchafswm Capasiti: 60 disgyblion

Prisiau: £3 fesul disgybl


Am fwy o wybodaeth am ymweld addysg cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

nau ffoniwch y prif swyddfa (01792) 295960.

 

css.php