• English
  • Cymraeg

Gwella eich Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles gydag ymweliad â’r Ganolfan Eifftaidd.

Dyn ni’n falch iawn o fod yn cynnig sesiwn hanner diwrnod sy’n canolbwyntio ar wella lles a datblygu sgiliau y gall dysgwyr eu defnyddio y tu allan i’r amgueddfa yn eu bywyd bob dydd.

Datblygwyd y sesiynau hyn mewn partneriaeth ag athrawon gyda Chwricwlwm newydd i Gymru yn galon iddo. Maent yn ffordd wych o wella gwaith lles eich dosbarth neu’n ffordd wych o gyflwyno’ch dosbarth i’r pwnc mewn ffordd newydd a chyffrous.


Beth mae Sesiwn Lles yn ei gynnwys?

Sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar – Cymerwch amser i arafu gydag ymwybyddiaeth ofalgar arbennig sesiwn yn seiliedig ar wrthrych o’r hen Aifft. Bydden ni’n defnyddio technegau sy’n edrych yn araf i ganolbwyntio ar Aderyn Ba o’r Hen Aifft ac arafu ein cyrff a’n meddyliau.

Llwybr Llesiant – Archwiliwch ein horielau mewn ffordd newydd gan ddefnyddio ein Llwybr Llesiant. Mae’r llwybr yn seiliedig ar y Pum Ffordd at Les (a ddefnyddir gan y GIG a Mind) ac mae’n eich galluogi i archwilio’r Amgueddfa wrth roi hwb i’ch lles.

Gweithgaredd Crefft – Mae creadigrwydd yn ffordd wych o hybu eich lles. Byddwn yn cymryd peth amser i fod yn greadigol a gwneud pyped bys hebog i fynd adref gyda chi.


“Fe wnaeth ein plant fwynhau’n fawr iawn a daethant i ffwrdd o’r sesiynau yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd. Diolch!” – Athrawes Ysgol Gynradd Abertawe


Uchafswm Capasiti: 40 plant

Prisiau: £3 fesul plentyn

Mae’r sesiynau hyn ar gael am ddim i ysgolion yn ardaloedd MALlC40. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’n Swyddog Dysgu ac Ymgysylltu


I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle fel sesiwn cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

01792 602668

css.php