• English
  • Cymraeg

 

Helpwch i lunio’r Rhaglen Ddysgu o’r Ganolfan Eifftaidd a chymryd rhan yn ein Rhaglen DPP gyffrous.

Dyn ni’n edrych am athrawon o ystod o wahanol gefndiroedd gan gynnwys cynradd, uwchradd, chweched dosbarth, anghenion addysgol arbennig, Cymraeg ac mewn hyfforddiant.

Bydd y panel cwrdd unwaith y tymor am 4 yn y prynhawn.

Yn gyfnewid am eich amser, help ac arbenigedd y byddwch yn eu derbyn:

  • Pecyn croeso
  • Lle am ddim ar un o’n cyrsiau DPP
  • Gostyngiad o 10% yn y siop anrhegion
  • Ystafell Ddosbarth Rhithwir am ddim i’ch dosbarth
  • Gostyngiadau pellach ar ein Rhaglen Ddysgu.

I gymryd rhan, mynegwch eich diddordeb yma


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

 

css.php