• English
  • Cymraeg

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn wedi bod yn rhedeg ‘Gweithdy Eifftolegydd Ifanc’ am blant ers Mis Ionawr 2002!


Bob mis yn amser tymor, mae athro yn dewis 14 plentyn i dod 2 gweithdy yn y Amgeueddfa. Mae plant yn dod am 2 ddydd Sadwrn a gwnead gweithgareddau hwyl, crefftau a gemau am yr Hen Aifft.


Ein nod yw i wella llythrennedd a rhifedd ond yn bwysicaf oll i fagu hyder, hunan-barch a meithrin cariad at ddysguIt.


A yw gweithdai wedi’u cynllunio am blentyn a allai fod dan anfantais mewn rhyw ffordd neu heb gynrychiolaeth ddigonol mewn amgueddfeydd rhwng 7-11 oed. 

Ar ddiwedd yr ail ddydd Sadwrn, dyn ni cael seremoni wobrwyo. Mae teulu ac athrawon ydy gwahoddwyd i weld eu plentyn derbyn eu tystysgrifau!

Dyn ni darparu cinio a trafnidiaeth am bob plentyn.  


Bob blwyddyn mae gennym thema gyffrous a gafaelgar wahanol. Thema eleni yw ‘Journey Down the Nile’


Dywedodd un athrawes gan ddweud bod agwedd plentyn penodol tuag at ddysgu wedi newid mor ddramatig nes ei bod bellach yn rhoi sgyrsiau dosbarth ar Eifftoleg ac yn ymchwilio i’r pwnc yn ei hamser ei hun!


I gael mwy o wybodaeth am y Gweithdai Eifftolegydd Ifanc neu i archebu lle, cysylltwch â:

Hannah Sweetapple, Swyddog Dysgu h.e.sweetapple@swansea.ac.uk 

01792 295960.

css.php