• English
  • Cymraeg

Datblygu eich dysgu eich hun gyda Chanolfan yr Aifft!

Datblygu eich dysgu eich hun gyda Chanolfan yr Aifft!


Sgyrsiau’r Curadur

Ymunwch â ni ar gyfer Sgyrsiau ein Curadur misol lle bydd ein Curadur yn trafod pwnc ac yn arwain sesiwn drin, gan roi cyfle i chi gynnal arteffactau hynafol yr Aifft, y mae rhai ohonynt fel arfer yn cael eu cadw yn ein siopau!

Rhaid archebu

Pris: £2

I weld a archebu ei sgyrsiau sydd ar ddod, clicwch yma

 

 


Cyrsiau Eifftoleg

Mae Canolfan yr Aifft yn cynnal cyfres o gyrsiau 10 wythnos bob blwyddyn ar lawer o wahanol themâu. Addysgir y rhain gan Dr Ken Griffin, Curadur a chyn Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi astudio pwnc yn fanwl. Mae pob sesiwn yn cynnwys sesiwn drin sy’n rhoi cyfle i chi ddal ac astudio ein gwrthrychau yn agos.

Hyd y cwrs: 10 sesiynau dyw awr o hyd

Pris: £120

I weld ein cyrsiau cyfredol, clickwch yma

Am ragor o fanylion u gaw llw, cysylltwch:

Ken Griffin, Rheolwr Mynediad i Gasgliadau on k.griffin@swansea.ac.uk

neu ffoniwch y swyddfa (01792) 295960


Digwyddiadau i Oedolion

Mae Canolfan yr Aifft yn cynnal ystod o ddigwyddiadau wedi’u hanelu at oedolion sy’n amrywio o sgyrsiau, blasu gwin i nosweithiau ffilm.

I weld ein digwyddiadau sydd ar ddod, cliciwch yma

I gael mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau, cysylltwch â

Rex Wale, Swyddog Digwyddiadau a Datblygu: S.R.Wale@Swansea.ac.uk


Allgymorth

Mae Canolfan yr Aifft yn cynnig gwasanaeth allgymorth sy’n darparu ar gyfer oedolion sy’n dysgu. Rydym yn hapus i weithio gyda grwpiau i ddiwallu’ch anghenion. Rydym wedi rhoi sgyrsiau i nifer o grwpiau gan gynnwys SyM, U3A, cymdeithasau lleol a grwpiau eglwysig.

Pris am sgyrsiau: £25


Ymweliadau grŵp

Mae Canolfan yr Aifft yn cynnig ymweliadau grŵp a hwylusir gan yr Amgueddfa. Gall hyn gynnwys taith, sgyrsiau a thrafod gwrthrychau.

Cost: yn amrywio yn dibynnu ar anghenion y grŵp


I gael mwy o wybodaeth am ymweliadau addysgol, cysylltwch â:

egyptcentre@swansea.ac.uk

neu ffioniwch y swddfa (01792) 295960

css.php