• English
  • Cymraeg

Mae’r Ganolfan Eifftaidd wedi creu nifer o weithgareddau i’r rhai sy’n dysgu gartref. Mae nhw am ddim i lawrlwytho ac argraffu. Byddwn ni creu mwy o adnoddau dros yr wythnosau nesaf felly peidiwch ag anghofio edrych yn ôl i weld beth sy’n newydd!


Llain Comig Mummification

Defnyddiwch eich sgiliau creadigol i ddangos sut yr oedd yr Eifftiaid yn Mummified pobl!

I lawrlwytho, cliciwch yma


Profiad mummification

Darganfyddwch y wyddoniaeth y tu ôl i mummification gyda’r arbrawf hwn y gallwch chi ei wneud gartref!

Dod yn fuan yn Gymraeg!

I lawrlwytho yn Saesneg, cliciwch yma


Ysgrifennu Disgrifiadol yr Hen Aifft

Ymarferwch eich sgiliau ysgrifennu ac adrodd stori gyda’n tasg ysgrifennu ddisgrifiadol ar thema’r Aifft!

I lawrlwytho, cliciwch yma


Taflenni Lliwio

Anifeiliaid yr Hen Aifft – I lawrlwytho, cliciwch yma


Dewch i Greu

Mae ein Sesiynau Dewch i Greu misol wedi symud ar-lein! 

Cath Glyfer

I lawrlwytho y templed crefft, cliciwch yma

I weld y fideo ‘sut i’, cliciwch yma

Pypedau Bys Duwiau a Duwiesau

I lawrlwytho y templed crefft, clicwch yma

I weld y fideo ‘sut i’, cliciwch yma

Coron Cobra

I lawrlwytho y templed crefft, clicwch yma

I weld y fideo ‘sut i’, cliciwch yma


Sgyrsiau Eifftoleg

Achos mae’n argyfwng Covid-19, Roedd’r Cynhadledd Flynyddol Canolfan Eifftaidd wedi’i ganslo. Rhoddir nifer o’r sgyrsiau a gynlluniwyd dros Zoom. I gofrestru, cliciwch yma 

Gellir gweld sgyrsiau blaenorol yma

Sylwch: Dim ond yn Saesneg y mae’r tasgau hyn ar gael


Fformiwla Pharo

Ymarferion Mathemateg Cyfnod Allweddol 2 gyda Twist Aifft!

I lawrlwytho, cliciwch yma


Mythau a Chwedlau’r Aifft

I wrando ar yr hanes o Osiris a Seth, cliciwch yma

Sylwch: Dim ond yn Saesneg y mae’r tasgau hyn ar gael


Byddem ni wrth ein bodd yn gweld eich gwaith felly anfowch y peth i ni am  gyfryngau cymdeithasol!


Os rwyt ti’n cael unrhyw syniadau ar sut y gallwn eich helpu i ddysgu gartref, cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

 

css.php