• English
  • Cymraeg

Gall myfyrwyr gofrestru â gwobrau HEAR Prifysgol Abertawe am eu bod yn gwirfoddoli gyda ni.

Mae’n rhaid i’r gwirfoddolwr fodloni meini prawf ar gyfer un rôl i gael gwobr efydd; mae’n rhaid i’r gwirfoddolwr fodloni meini prawf ar gyfer 2 rôl er mwyn cael gwobr arian ac mae’n rhaid iddo fodloni’r meini prawf ar gyfer 3 rôl i gael gwobr aur.

 

Rhestrir rolau gwirfoddolwyr ar y dudalen hon. Ar frig y rhestr mae ‘Cynorthwyydd Blaen y Tŷ’.listed on this page

 

Gall gwirfoddolwyr gyflawni mwy nag un rôl. Er enghraifft, gall gwirfoddolwr fod yn gynorthwyydd oriel ac yn gynorthwyydd addysgol ac arweinydd addysgol. Fodd bynnag, mae’n rhaid camu ymlaen i rai rolau, felly er mwyn bod yn arweinydd addysgol mae’n rhaid bod yn gynorthwyydd addysgol yn gyntaf.

 

Rhaid i bob Gwirfoddolwr gefnogi cenhadaeth yr Amgueddfa i ddehongli deunydd archaeolegol Eifftaidd a dogfennau cysylltiedig a gofalu amdanynt er budd addysg ac adloniant y cyhoedd. Byddant yn gwneud hyn drwy arfer tair rôl graidd yr Amgueddfa: Diogelu’r casgliad; Addysg ac Ehangu cyfranogiad.

Sut mae cymryd rhan?

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at Reolwr y Gwirfoddolwyr. Bydd yn cydnabod eich cais ac yn ei brosesu drwy ofyn am eich geirdaon. Dylech ddilyn yr holl gyfarwyddiadau dilynol i wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Caiff y gwiriad hwn ei anfon i’ch cyfeiriad cartref.  Ar ôl i chi ei gael, cysylltwch â Rheolwr y Gwirfoddolwyr a chyn belled â’i fod wedi cael eich geirdaon, bydd yn trefnu dyddiad ar gyfer eich hyfforddiant sefydlu.

 

Lawrlwytho Ffurflen Gais i Wirfoddolwyr

 

Faint o amser sydd angen ei ymrwymo a phryd y gallaf wirfoddoli?

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli yn yr Amgueddfa, cysylltwch â Rheolwr y Gwirfoddolwyr:

 

Syd Howells

Y Ganolfan Eifftaidd

Prifysgol Abertawe

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn: 01792 295960/606065

 

E-bost: l.s.j.howells@swansea.ac.uk

css.php