• English
  • Cymraeg

Gwella dysgu eich grwpiau gyda ymweliad
i Ganolfan yr Aifft!

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn darparu nifer o gyfleoedd i grwpiau ysgol ymweld â’r Amgueddfa.


Ymweliad Hwyluso’r Amgueddfa

Gallwch chi cael dwirnod yn Y Ganolfan Eifftaidd gwnead llawr o gweithgareddau ymarferol bod bydd wedi’i hwyluso gan y Angueddfa. Bydd Athro dewishyd at 6 gweithgareddau am eu disgyblion i fwynhau.

Uchafswm Capasiti: 60 plant

Prisiau: £3 fesul plentyn


Ystafell Ddosbarth Rhithwir

Mae ein rhaglen ysgolion poblogaidd  bellach ar gael drwy ddysgu o bell. Ble bynnag rydych chi yn y byd, ymunwch â ni ar gyfer un o’n gweithdai rhyngweithiol ar-lein.

Mae rhagor o wybodaeth am ein Hystafelloedd Dosbarth Rhithwir ar gael yma

 

Uchafswm Capasiti: 150 plant

Prisiau: £2 fesul plentyn


Sesiynau Lles

Gwella eich Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles gydag ymweliad â’r Ganolfan Eifftaidd.

Dyn ni’n falch iawn o fod yn cynnig sesiwn hanner diwrnod sy’n canolbwyntio ar wella lles a datblygu sgiliau y gall dysgwyr eu defnyddio y tu allan i’r amgueddfa yn eu bywyd bob dydd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Uchafswm Capasiti: 40 plant

Prisiau: £3 fesul plentyn


I lawrlwytho ein Pecyn Athrawon , cliciwch yma


Gwasanaethau Eraill

  • Dy ni cynnig teithiau ar y cyd gyda Angeuddfa Abertawe (Rhaid i chi i archebu gyda Amgueddfa Abertawe ar wahân) 
  • Gweithgareddau am Mathemateg – Pecyn Athrawon Mathemateg CA2  (881 KB)
  • Blychau Benthyciad
  • Gwasanaethau Allgymorth

Bagiau Anrhegion

I cadw amser yn y Siop anrhegion a i sicrhau eich bod chi treulio llawr o amser yn y Amguedddfa, gallwn ni darparu bagiau Anrhegion i blant am werth o’ch dewis. Am fwy o wybodaeth clicwch yma.


Am fwy o wybodaeth am ymweld addysg cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

nau ffoniwch y prif swyddfa (01792) 295960.

 

css.php