• English
  • Cymraeg

Mae staff y Ganolfan Eifftaidd wedi cyhoeddi dros 100 o dudalennau ar-lein yn sôn am eitemau unigol. Gellir rhannu’r rhain i’r categorïau canlynol:

Deunydd o Abydos

Amaethyddiaeth

Deunydd o Amarna

Amenhotep Mab Hapu

Amwledau

Amun

Coflechau Cyndeidiau

Anifeiliaid

Hudlath Apotropäig

Armant

Darnau a modelau pensaernïol

Adar Ba

Coesau Gwely

Berens (casglwr)

Bes

Adar

Palet colur ar ffurf aderyn

Crochenwaith penddu coch

Ffigwr o gwch pren

Llyfr y Meirw

Adeiladau

Defodau claddu

Jariau Canopig

Cartonnage

Cathod

Camil

Eitemau cantores

Plant a phobl ifanc

Cippus

Eirch a darnau o eirch

Eitemau Coptig

Tecstilau ‘Coptig’

Cosmetigau

Llygad y dydd

Deir el-Medina

Duwioldeb y Cartref (crefydd yn y cartref)

Clustdlysau

Edfu

Amwledau llygad

Llygad calchfaen a gwydrfaen

Plac Pêr-eneinio

Eitemau ffug neu gopïau

Faience

Portread o Fayum

Ffigurynnau Ffrwythlondeb

Y Cyfnod Canolog Cyntaf

Paletau colur ar ffurf pysgodyn

Fflint

Graffito ar ffurf troed

Eitemau angladdol

Celfi

Gemau a theganau

Gebelein

Tlws grog gwydr ar ffurf pen

Duwiau a Demoniaid

Eitemau Groeg-rufeinig

Eillio a ffyrdd eraill o gael gwared ar wallt

Modrwyau gwallt

Harpocrates (Horus y Plentyn)

Hathor

Ategion pen

Iechyd ac iacháu

Arogldarth

Isis

Eitemau Islamaidd

Gemwaith

Brenhinoedd

Lampau

Pennau brysgyll

Crochenwaith Malqata

Meroe

Deunydd o’r Deyrnas Ganol

Mostagedda

Mowldiau

Galaru

Mymïo

Cerddoriaeth

Nephthys

Eitemau o’r Deyrnas Newydd

Llestri’r Flwyddyn Newydd

Eitemau sy’n gysylltiedig â Niwbia

Nut a Geb

Yr Hen Deyrnas

Offrymau

Doli ar ffurf padl

Paneb

Ffotograffau o’r Aifft a dynnwyd ym 1917

Pyramidiau

Planhigion

Crochenwaith

Eitemau Cyn-freninlinol i Freninlinol Cynnar 

Offeiriaid

Offeiriadesau a cherddoriaeth

Ffigurau Ptah-Sokar-Osiris

Ffrîs o Ptolemy III 

Darparu ar gyfer y meirw

Qau

Re

Rifa

Pen wrth gefn

Eitemau o’r cyfnod Rhufeinig

Sgarabau

Copiwyr a deunyddiau yn dangos copiwyr

Yr Ail Gyfnod Canolog

Seth

Siabtiau

Amdoeau

Llafnau cryman

Sistrymau

Sitwlâu

Amdoeau math Soter

Coflechau

Llestri carreg

Duwies y masarnen

Llwy ar ffurf merch yn nofio

Taweret

Taweret a Bes

Tasa

Technoleg 

Tecstilau

Y Trydydd Cyfnod Canolog, cyffredinol

Darnau o eirch o’r Trydydd Cyfnod Canolog

Thoth

Ffyn taflu

Tuna el-Gebel

Plicwyr

Offrymau addunedol

Plac pêr-eneinio cwyr

Arfau a rhyfel

Pwyso’r galon

Menywod

Deunyddiau ysgrifennu 

 

Mae nifer o gyhoeddiadau sy’n ymwneud â’r casgliad wedi cael eu hargraffu.

 

Mae gennym rywfaint o ddeunyddiau y gallwn nodi eu bod o gloddiadau ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys: dros 700 o ddarnau o gloddiadau Cymdeithas Archwilio’r Aifft yn Armant; nifer bach o eitemau o gloddiadau Garstang yn Esna, Abydos a Hierakonpolis; nifer o eitemau o gloddiadau Cymdeithas Archwilio’r Aifft yn Amarna; ychydig eitemau o gloddiadau Brunton yn Mostagedda; eitemau eraill o gloddiadau Brunton yn Qau; nifer o eitemau o gloddiadau’r Ysgol Archeoleg Brydeinig rhwng 1928 a 1929 yn Tell el Fara (Beth Phalet), ayb. 

  

css.php