• English
  • Cymraeg

Jiwbilî Llawen

Gweithdy Pasg i Blant

Dathlwch y Jiwbilî fel Eifftiwr hynafol hanner tymor mis Mai hwn wrth i chi baratoi ar gyfer gŵyl y Pharo gyda pharti stryd arddull y Ganolfan Eifftaidd yn yr amgueddfa.

Gwisgwch fel Eifftiaid hynafol ac ymunwch â gorymdaith gerddorol o’r duwiau, chwaraewch y gêm boblogaidd senet a thrin gwrthrychau hynafol go iawn cyn i chi ddarganfod y bwyd a’r ddiod flasus sydd eu hangen mewn unrhyw ŵyl Eifftaidd. Yna addurnwch eich bwyd parti eich hun gyda chelf Eifftaidd a gwnewch goronau jiwbilî i fynd adref gyda chi.

31 Mai nau 1 Mehefin 2022

10am tan 3pm

Addas i blant  6 i 11 oed

£20 y plentyn, y dydd

I gadw eich lle heddiw!

 


Yn ogystal ag y digwyddiadau isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


 

css.php