• English
  • Cymraeg

Oherwydd yr achosion o COVID-19, mae’r Ganolfan Eifftaidd yn ar gau tan rhybudd pellach a mae pob digwyddiad yn cael ei ganslo

 

Yn ogystal ag y digwyddiadau ar-lein isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


Gweithdy Teulu Anifeiliaid Anhygoel!

Dewch i’r ochr wyllt Gwyliau’r Pasg ‘ma a mwynhau dwy wythnos o weithgareddau cyffrous, gemau, a chrefftau gydag ein gweithdy teulu Anifeiliaid Anhygoel.

O gathod a chŵn i afonfeirch a chrocodeilod, bydd ein gweithdai byw dros Zoom yn archwilio pa anifeiliaid oedd yn beryglus, pa oedd cadw fel anifeiliaid anwes a pam maen nhw bwysig i’r duwiau.

Gwrandewch ar storion o’r dduwies lioness, chwaraewch ein gêm cardiau anifeiliaid, creu masg anifail, a llawer mwy.

Galwch heibio gymaint o weithiau ag y dymunwch o’r 27ain Mis Mawrth i 11eg Mis Ebrill am £5. Addas ar gyfer 6-11oed.

I archebu, clicwch yma

 

css.php