• English
  • Cymraeg

Tutankhamun’s Beddrod: Gweithdai Hanner Tymor I Blant

Mae hanner tymor mis Tachwedd yn gyfle i ailddarganfod beddrod Tutankhamun yng Nghanolfan yr Aifft wrth wisgo fel chwilotwr cynnar a dargafnod pethau gwych.

Byddwch yn dysgu pam roedd mymeiddio mor bwysig i’r Hen Eifftiaid wrth ymarfer ar ein mymi dymi, chwarae hoff gêm y Brenin bach, sef Senet, a darganfod y gwir am felltith ffug Tutankhamun wrth i chi ysgrifennu eich stori arswyd gwych eich hun.

Yna gallwch drin gwrthrychau hynafol go iawn o’r Hen Aifft cyn gwneud eich jar Canopig eich hun a mynd ag ef adref!

 

Tocynnau am ddim 

Dydd Mawrth 1  Tachwedd – Dydd Gwener 4 Tachwedd

Addas ar gyfer plant 6-11 oed

10 am – 3 pm

 

Gofynnir i rieni ollwng plant yn y bore a’u casglu ar ddiwedd y gweithdy. Rhowch becyn bwyd i’ch plentyn.

 

Caiff yr un gweithdy ei ailadrodd bob dydd.

 

(Gan fod llefydd yn gyfyngedig, gofynnwn i’ch plentyn ddod ar un diwrnod yn unig yn ystod yr wythnos er mwyn rhoi cyfle i eraill gymryd rhan).

 

Archebwch eich tocyn am ddim nawr!

 

Diolch i Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru am ariannu’r gweithdai hyn.


Yn ogystal ag y digwyddiadau isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


 

css.php