• English
  • Cymraeg

Gweithdai Pasg i Blant: Mai 2024

Am fwy o wybodaeth am weithdai plant:

Ebost – eclearning@swansea.ac.uk

Ffon – (01792) 602660

 

 

Llwybr Hanes Lloerig Llwyr yn yr Amgueddfa

Archwiliwch fyd rhyfeddol yr Hen Aifft yn Ganolfan Eifftaidd y Pasg hwn. Mae’r Llwybr Hanes Lloerig Llwyr yn yr Amgueddfa gan Kids in Museums a Walker Books yn dathlu cyhoeddi’r llyfr newydd Totally Chaotic History Ancient Egypt Gets Unruly gan yr hanesydd poblogaidd Greg Jenner, gyda sylwadau arbenigol yma ac acw gan yr Eifftolegydd Dr Campbell Price a darluniau gan Rikin Parekh

Cewch ddarganfod gwrthrychau diddorol, cymryd arnoch fod yn ffaro a chynllunio beth fyddech chi’n ei gymryd gyda chi i’r bywyd nesaf a dysgu mwy am y cannoedd o dduwiau a duwiesau oedd gan yr Hen Aifft. Os byddwch yn cwblhau’r daflen weithgareddau cewch sticer Hanes Lloerig Llwyr!

Dyluniwch eich hieroglyff eich hun a dweud wrthym beth yw ei ystyr. Rhannwch eich llun ar Twitter/X neu Instagram gyda’r hashnod #TCHMuseumTrail a rhoi’r tag @kidsinmuseums i gael cyfle i ennill copi o’r llyfr a Thocyn Celf Dwbl gyda Phlant sy’n rhodd gan Art Fund. Mae rhagor o fanylion ar wefan Kids in Museums: Totally Chaotic History Museum Trail – Kids in Museums


Yn ogystal ag y digwyddiadau isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


 

css.php