• English
  • Cymraeg

 

Yn ogystal ag y digwyddiadau ar-lein isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


Eifftoleg i Blant

Dadlapiwch cyfrinachau’r hen Aifft a darganfod pethau rhyfeddol haf hwn gydag Eifftoleg i Blant!

Mae’r cwrs rhyngweithiol pedair wythnos hwn yn wedi’i ddylunio’n berffaith i ennyn diddordeb dysgwyr ifanc gyda’r hanes hynod ddiddorol a diwylliant yr Aifft, defnyddio gwrthrychau o’r Ganolfan Eifftaidd. Archwiliwch y bywydau beunyddiol o’r bobl gyffredin a oedd yn byw ar hyd afon Nîl, dysgwch am y Pharo nerthol a deyrnasodd drostynt a darganfod pŵer y nifer o wahanol dduwiau yr oeddent yn credu ynddynt.

 

Addas i blant 7 i 11 oed

4.30PM – 5.30PM, bob Dydd Fawrth 3 – 24 Awst

£ 20 y pen am gwrs 4 wythnos

I archebu, clicwch yma


Gwneuthurwyr Amgueddfeydd

Dewch yn Wneuthurwr Amgueddfa’r gwyliau haf hyn a byddwch ymhlith y cyntaf i gamu’n ôl yng Nghanolfan Eifftaidd, Amgueddfa Hynafiaethau’r Aifft!

Archwiliwch orielau’r amgueddfa, trin gwrthrychau hynafol go iawn a darganfod y llu o wahanol straeon y gallant eu hadrodd wrthym. Fel Gwneuthurwr Amgueddfa byddwch chi’n dewis eich hoff wrthrych, yn penderfynu pa stori dych chi am iddi ei hadrodd ac yn creu eich darn o waith celf eich hun i’w rannu ar-lein fel rhan o’n harddangosfa newydd.

 

Yn addas ar gyfer oedrannau 7-11

1pm – 4pm ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener rhwng mis Awst 9 – 27

Lleoedd cyfyngedig ar gael felly archebwch eich lle am ddim heddiw!

I archebu, cliciwch yma

css.php