• English
  • Cymraeg

Gweithdai i Blant Awst 2023

Mae gwyliau’r haf newydd wella gyda’r Gweithdai Haf i Blant yn y Ganolfan Eifftaidd.


Dewch i ddarganfod beth ddigwyddodd pan wnaeth y Rhufeiniaid oresgyn yr Hen Aifft wrth i chi ail-greu stori Cleopatra ac Iŵl Cesar neu fod yn Pharo am y dydd a darganfod sut beth oedd bod yn frenin yr Hen Aifft.


Treuliwch y diwrnod fel gweithiwr yn yr Hen Aifft wrth i chi gael yr her o adeiladu’r pyramid talaf neu archwilio cyfrinachau siambr gladdu wrth i chi ddysgu’r swyngyfareddau y mae eu hangen i fyw bywyd tragwyddol.


Gyda 4 wythnos yn llawn gweithgareddau a chrefftau i’w dewis, rydych yn siŵr o gael yr haf gorau erioed!

 

Gan fod lleoedd yn gyfyngedig, gofynnwn i’ch plentyn fynychu un diwrnod yn unig yn ystod yr wythnos er mwyn rhoi cyfle i eraill gymryd rhan.

 

Wythnos 1 – Rhufeiniaid Radical:1-4 Awst

Mae’r Rhufeiniad yn dod i’r Aifft gyda rhai newidiadau mawr.

 

Wythnos 2 – Pharoaid Gwych:8-11 Awst

Dewch i ddarganfod sut beth oedd bod yn Frenin yr Aifft.

 

Wythnos 3 – Adeiladwyr y Pyramidiau:15-18 Awst

Dewch i ymuno â’r gweithlu a rhoi cynnig ar adeiladu’r pyramid talaf.

 

Wythnos 4 – Bywyd Tragwyddol Hynafol:22-25 Awst

Dewch i ddysgu’r swyngyfareddau y mae eu hangen i fyw’n dragwyddol.

 

 

10am tan 3pm
Yn addas i blant 6-11 oed

Gofynnir i rieni ollwng plant yn y bore a’u casglu ar ddiwedd y gweithdy. Rhowch becyn bwyd i’ch plentyn.

This project is funded by the UK government through the UK Shared Prosperity Fund. Cefnogir y gweithdai hyn gan ‘gyllid COAST Cronfa Ffyniant Gyffredin Cyngor Abertawe’

 

 

Book your free ticket now!

 

 


Yn ogystal ag y digwyddiadau isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


 

css.php