• English
  • Cymraeg

Mymïaid ac Angenfilod

Dewch i gael hwyl bwganllyd dros hanner tymor Calan Gaeaf gyda’n gweithdy Mymïaid ac Angenfilod i blant!

Dewch i ddarganfod sut a pham y crëwyd mymïaid wrth i chi ymarfer ar ein mymi ffug a dysgu am yr hieroglyffau hudol a oedd yn rhoi bywyd newydd.  Dewch wyneb yn wyneb â’r angenfilod arswydus a wnaeth gythryblu’r ffordd i fywyd tragwyddol a gallwch greu eich mwgwd anghenfil eich hun – yn wych ar gyfer cast yntau ceiniog.  

Yn addas i blant 7-11 oed.

10am – 3pm, 26 – 29 Hydref

Cadwch le heddiw!


Creaduriaid chwilfrydig: Diwrnod Hwyl Anifeiliaid

Dewch a gwneud ffrindiau gyda’r anifeiliaid llysnafeddog a chaled ymweld y Ganoldan Eifftaidd hanner tymor yna gyda ein Creaduriaid Chwilfrydig Diwrnod Hwyl Anifeiliaid!

Bydd y profiad ymarferol trochi hwn yn eich cyflwyno i wahanol anifeiliaid gan gynnwys geckos, nadroedd a hyd yn oed malwod tir enfawr Affrica yn agos ac yn bersonol. Darganfyddwch sut maen nhw’n teimlo i ddal a dysgu popeth am eu cynefinoedd naturiol.

Wedyn archwiliwch yr amgueddfa gan ddilyn ein llwybr anifeiliaid i ddarganfod pwysigrwydd anifeiliaid yn yr hen Aifft, cyn rhoi cynnig ar ein gweithgareddau, posau a sesiynau celf a chrefft ar thema anifeiliaid.

Bydd pedair sesiwn yn rhedeg yn ystod y dydd:

  • 10 yn y bore i 12 yn y prynhawn
  • 11 yn y bore i 1 yn y prynhawnp
  • 12 yn y prynhawn i 2.30 yn y prynhaw
  • 1.30 yn y prynhawn i 3.30 yn y prynhawn

 

Cyfeillgar i deuluoedd, perffaith i blant dan 7 oed  

Dydd Sadwrn 30eg Mis Hydref

Digwyddiad am ddim

Lleoedd cyfyngedig ar gael, archebwch nawr i osgoi cael eich siomi!

 


Yn ogystal ag y digwyddiadau ar-lein isod, byddwch chi’n mendio mwy i wneud ar ein Tudalen Dysgu o Gartref

 


 

css.php