• English
  • Cymraeg

Bydd amgueddfa Ganolfan Eifftaidd ar gau dydd Sadwrn 1af o Orffennaf oherwydd y Sioe Awyr Cymru 2023.

Gwybodaeth Gyffredinol

Gallwch chi ymweld ni heb archebu ymlaen llaw.

Mynediad: Am ddim

Oriau Agor

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn: 10yb – 4yp

(Sylwer nad ydym ar agor ar ddydd Sul, dydd Llun nac ar wyliau banc)

Lleoliad: Y Ganolfan Eifftaidd, Adeilad Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Os ydych yn parcio ar gampws Prifysgol Abertawe i ymweld â’r amgueddfa neu i fynd i ddigwyddiad am ddim yn yr amgueddfa ar ddydd Sadwrn neu ar ôl 4pm yn ystod yr wythnos, cofrestrwch eich car gyda ni yn y Ganolfan Eifftaidd i barcio am ddim.

Os ydych yn mynd i ddigwyddiadau yn yr amgueddfa ac yn talu am fynediad yn ystod yr oriau hyn, codir tâl am barcio.


Canllawiau Diogelwch Covid-19

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn gweithio o fewn Canllawiau Llywodraeth Cymru i gadw ein hymwelwyr a’n staff yn ddiogel. Mae’r canllawiau canlynol ar waith yn yr Amgueddfa i’ch cadw’n ddiogel:

  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr.
  • Trefn lanhau estynedig.
  • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.

Cyrraedd Yma

Mae’r Ganolfan Eifftaidd sy’n seiliedig yn y Adeiliad Taliesin yn Pryfysgol Abertawe, Campws Singleton.

Parcio

Nid oes parcio ar gael ar y Campws yn ystod yr wythnos. Y maes parcio agosaf yw’r Talu ac Arddangos yn Pub on the Pond sy’n cael ei redeg gan Gyngor Abertawe, sydd ychydig i ffwrdd o’r Amgueddfa. Defnyddiwch god post SA2 8PR ar gyfer Sat Navs. Sylwch nad yw Canolfan yr Aifft yn gweinyddu parcio.

Os ydych yn parcio ar gampws Prifysgol Abertawe i ymweld â’r amgueddfa neu i fynd i ddigwyddiad am ddim yn yr amgueddfa ar ddydd Sadwrn neu ar ôl 4pm yn ystod yr wythnos, cofrestrwch eich car gyda ni yn y Ganolfan Eifftaidd i barcio am ddim.

Os ydych yn mynd i ddigwyddiadau yn yr amgueddfa ac yn talu am fynediad yn ystod yr oriau hyn, codir tâl am barcio.

Mewn Bws:

Mae’r Amgueddfa sy’n lleoli tua thaith fws 20 munud o Ganol Dinas Abertawe (am amserlenni clicwch yma).

Mwen Trên:

Yr orsaf agosaf yw Stryd Fawr Abertawe. Am fwy o wybodaeth, cliwch yma

Am lawrlwytho map o’r Campws Singlton: Clicwch yma

Llefydd i Fwyta

Nid oes gan y Ganolfan Eifftaidd gaffi ond mae llawer o gaffis gwahanol ar y campws y gallwch eu defnyddio. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma

(Sylwer nad yw’r caffis yn cael eu rhedeg na’u gweinyddu gan y Ganolfan Eifftaidd)

Mae lle hefyd i fwyta pecyn bwyd neu bicnic.

 


Llety

Mae gwesty lleol Travelodge, sydd ddim ond 9 munud i ffwrdd o’r amgueddfa, yn opsiwn cyfeillgar i’r gyllideb i ymwelwyr sy’n chwilio am lety fforddiadwy gerllaw.

Travelodge Canol Abertawe
https://www.travelodge.co.uk/hotels/333/Swansea-Central-hotel


Am Gwybodaeth Mynediad, clickwch yma

 

css.php