• English
  • Cymraeg

Gwybodaeth Gyffredinol

Mynediad: Am ddim

Tocynnau: Er mwyn cadw ein hymwelwyr a’n staff yn ddiogel, dyn ni’n angen i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn yr Amgueddfa ar unrhyw un adeg. I warantu eich ymweliad, archebwch docyn am ddim trwy Eventbrite. Efallai y bydd gennym rai tocynnau cerdded iddo ond ni ellir gwarantu hyn. Archebwch  tocynnau yma

Oriau Agor: 

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn,

10.00 yn y bore – 4.00 yn y prynhawn 

Sylwer nad ydym ar agor ar ddydd Sul, dydd Llun nac ar wyliau banc)

Lleoliad: Y Ganolfan Eifftaidd, Adeilad Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP


Canllawiau Diogelwch Covid-19

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn gweithio o fewn Canllawiau Llywodraeth Cymru i gadw ein hymwelwyr a’n staff yn ddiogel. Mae’r canllawiau canlynol ar waith yn yr Amgueddfa i’ch cadw’n ddiogel:

  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol,
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr,
  • Trefn lanhau estynedig,
  • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel,
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus,
  • Rhaid gwisgo masgiau y tu mewn i’r Amgueddfa (oni bai eu bod wedi’u heithrio),
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

 


Cyrraedd Yma

Mae’r Ganolfan Eifftaidd sy’n seiliedig yn y Adeiliad Taliesin yn Pryfysgol Abertawe, Campws Singleton.

Parcio

Nid oes parcio ar gael ar y Campws yn ystod yr wythnos. Y maes parcio agosaf yw’r Talu ac Arddangos yn Pub on the Pond sy’n cael ei redeg gan Gyngor Abertawe, sydd ychydig i ffwrdd o’r Amgueddfa. Defnyddiwch god post SA2 8PR ar gyfer Sat Navs. Sylwch nad yw Canolfan yr Aifft yn gweinyddu parcio.

Mewn Bws:

Mae’r Amgueddfa sy’n lleoli tua thaith fws 20 munud o Ganol Dinas Abertawe (am amserlenni clicwch yma).

Mwen Trên:

Yr orsaf agosaf yw Stryd Fawr Abertawe. Am fwy o wybodaeth, cliwch yma

Am lawrlwytho map o’r Campws Singlton: Clicwch yma


Am Gwybodaeth Mynediad, clickwch yma

 

css.php