• English
  • Cymraeg

Gwella dysgu eich grwpiau gyda ymweliad
i Ganolfan yr Aifft!

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn darparu nifer o gyfleoedd i grwpiau ysgol ymweld â’r Amgueddfa.


Blynyddoedd Cynnar a Cyfnod Sylfaen 1

Ymweliad Hwyluso’r Amgueddfa

Mae y Amgueddfa yn cynnig ymweliadau hanner diwrnod am grwpiau Blynyddoedd Cynnar a cyfnod Sylfaen. Mae athro yn gallu dewiswch o nifer o weithgareddau hwyliog, wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer ein grwpiau ysgolion ieuengaf.

I lawrlwytho ein Pecyn Athrawon Cyfnod Allweddol 2, cliciwch yma

Uchafswm Capasiti: 40 plant

Prisiau: £3 fesul plentyn


Cyfnod Sylfaen 2

Ymweliad Hwyluso’r Amgueddfa

Gallwch chi cael dwirnod yn Y Ganolfan Eifftaidd gwnead llawr o gweithgareddau ymarferol bod bydd wedi’i hwyluso gan y Angueddfa. Bydd Athro dewishyd at 6 gweithgareddau am eu disgyblion i fwynhau.

Uchafswm Capasiti: 60 plant

Prisiau: £3 fesul plentyn


Gweithgareddau Dan Arweiniad Athrawon

Taith i’r Bywyd ar ôl Hynny: Bydd athro dderbyn canllawiau cam wrth gam i hwyluso 4 gweithgareddau yn seiliedig ar y daith o’r Mummification i fywyd tragwyddol. Mae gweithgareddau ydy: Mummification, Pwyso ar y Cartŵn, Ysgrifennu Eifftaidd  a Senet.

Nodwch; Cyn i chi gyrraedd, rhaid i chi rhaniad eich grwpiau i i 4. Bydd pob grwp angen athro. mae angen o leiaf 4 aelod o staff.

Uchafswm Capasiti: 40 plant

Prisiau: £2 fesul plentyn


I lawrlwytho ein Pecyn Athrawon Cyfnod Allweddol 2, cliciwch yma


Bagiau Anrhegion

I gadw amser yn y Siop anrhegion a i sicrhau eich bod chi treulio llawr o amser yn y Amguedddfa, gallwn ni darparu bagiau Anrhegion i blant am werth o’ch dewis. Am fwy o wybodaeth clicwch yma.


Am fwy o wybodaeth am ymweld addysg cysylltwch:

egyptcentre@swansea.ac.uk

nau ffoniwch y prif swyddfa (01792) 295960.

css.php