• English
  • Cymraeg

 

Pethau Rhyfeddol

Dydd Gwener 4 Hydref

Taith uchafbwyntiau o y Ganolfan Eifftiadd

Darganfyddwch berlau cudd Canolfan yr Aifft yn y daith newydd hon lle byddwn yn edrych ar wrthrychau seren Canolfan yr Aifft, cyfrinachau gorau a straeon anarferol.

Addas ar gyfer pob oedran

Cwydd am y dderbyniad o Y Ganolfan Eifftaidd

1.00—2.00

A

3.00-4.00

£2 y pen


Hanes yr Aifft Drwy’r Ganolfan Eifftaidd

Dydd Iau 10 Hydref 

Cwrs am 10 wythnos dan arweiniad Dr Ken Griffin, Rheolwr Mynediad at Gasgliadau  

Dydd Iau 16.00-18.00 NAU 18.30-20.30

am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Lleoedd cyfyngedig

I archebu, cysylltwch Ken Griffin am k.griffin@swansea.ac.uk nau 01792 295960


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 12 Hydref

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich dydd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd. Y mis hwn byddwn yn gwneud Hetress Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Taliesin Create, Ystafell Mall

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Ydyn nhw’n Ffug? Coleri Amarna

23 Hydref

Sesiwn Sgwrsio a Thrin gan y Curadur, Dr Carolyn Graves-Brown

Mae gan Ganolfan yr Aifft bedair coler leiniog hardd y credai curadur cyntaf y casgliad eu bod yn perthyn i dywysoges Amarna. Byddwn yn archwilio tystiolaeth o blaid ac yn erbyn yr honiad hwn. Hyd yn oed os ydyn nhw’n gyfaddefiad modern o leiniau gwreiddiol, maen nhw’n brydferth! A byddwch yn cael cyfle i ddod yn agos ac yn bersonol gydag un.

3.00-4.00

Am ddim

Rhaid archebu –  I archebu cliciwch yma


Pharoaid Dychrynllyd

Dydd Mawrth 29eg a Dydd Mercher 30ain Hydref

Gweithdy Hanner Tymor

Gwrandewch ar storïau arswyd Eifftaidd hynafol go iawn, perfformiwch eich proses fymïo go iawn eich hun ar ein mymi ffug a phwyswch eich calon gan obeithio osgoi genau’r yswr mawr.

Yn addas i blant 6-11 oed

I archebu, clicwch yma

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael–Rhaid cadw lle Gweithdy 1 diwrnod–Plant i gyrraedd am 10am a’u casglu am 3.00pm

£20 ar gyfer y diwrnod

Cadwch eich lle yn gynnar! £15 y plentyn yn unig, os talwch cyn 8eg Hydref!


Dewch i Greu…

Dydd Iau 31 Hydref

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Hanner Tymor yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd. Y mis hwn byddwn yn gwneud Crefftau Calan Gaeaf.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Canolfan Eifftaidd, Maes Addysg

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Noson yn yr Amgueddfa

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

Noson yn llawn stondinau, sgyrsiau, gweithgareddau a chwis tafarn!

Noson yn llawn stondinau, sgyrsiau, gweithgareddau a chwis tafarn! Bydd Canolfan yr Aifft yn aros yn agor yn hwyr am un noson yn unig ar gyfer Gŵyl yr Amgueddfeydd yn y Nos! Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ddathlu ledled y DU ac mae disgwyl iddi fod yn noson llawn hwyl.

Bydd rhaglen lawn cyhoeddi yn fuan!

6.00 pm – 10.00pm

Mae mynediad i’r Amgueddfa yw am ddim ond bydd rhai gweithgareddau’n costio

Bydd archebu yn ofynnol ar gyfer rhai gweithgareddau

Cwis Tafarn

19.30-22.00

Timau hyd at 6 o bobl

£ 10 i dîm

I archebu tîm ar gyfer cwis y dafarn, cliciwch yma


Felines Cysegredig

Dydd Iau 21 Tachwedd

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Cathod bach a chathod mawr, llewod, llewpardiaid a chathod domestig. A oedd yr Eifftiaid gwir yn addoli cathod? Pam mae cymaint o gathod wedi’u mummio? A yw’r duwiesau felino hynny â phen llawnder neu ben cath, a beth oedd a wnelo â chrwyn llewpard? Dim ond rhai o’r cwestiynau y byddwn ni’n eu harchwilio yn y sesiwn drin hon.

3.00-4.00

Am ddim

Y Ganolfan Eifftaidd

Rhaid archebu –  I archebu cliciwch yma


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich ddyd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Chwilod Tail

Dydd Mercher 4 Rhagfyr

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Pam roedd chwilen baw-fwyta yn gysegredig i’r hen Eifftiaid? Darganfyddwch yn Sgwrs ddiweddaraf ein Curadur.

3.00-4.00

Am ddim

Egypy Centre

Rhaid archebu –  I archebu cliciwch yma


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich gwyliau nadolig yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft

css.php
Facebook
Facebook
Google+
http://www.egypt.swan.ac.uk/cy/whats-on">
Pinterest
LinkedIn