• English
  • Cymraeg

Diwylliant Angladdol yr He Eifftiaid dan Arwiniad Dr Ken Griffin

 Dydd Iau 14eg Chwefror

 

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys sesiynau trin gwrthrychau wythnosol gyda darlithoedd PowerPoint ychwanegol. Bydd y prif ffocws ar eitemau’r Ganolfan Eifftaidd. Dyma gyfle unigryw i gyfranogwyr drin gwrthrychau hynafol, llawer ohonynt nad ydynt yn cael eu harddangos i’r cyhoedd. Bydd sesiynau’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar syniadau’r Hen Aifft ynghylch marwolaeth a bywyd tragwyddol drwy eu diwylliant materol.

Cost: £100, neu £50 i wirfoddolwyr (gweithredol).

Lleoliad: Y Ganolfan Eifftaidd

Dydd Iau, 16:00-18:00 Nau Dydd Iau, 18.30-20.30

 


Cyfeillion y Ganolfan Eifftaidd gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

 Dydd Mercher 6eg Mawrth 

Yn y Ganolfan Eifftaidd, rydym yn gwrando’n aml ar gredoau cryf a seiliwyd ar dystiolaeth brin iawn. Mae’r rhain yn cynnwys syniadau megis mai arallfudwyr a wnaeth adeiladu’r pyramidiau a bod gan yr Hen Eiffiaid fylbiau golau. Mae gennym hefyd rai ‘chwedlau’ nad ydynt mor hysbys, er enghraifft bod y freichled Ddynastaidd Gynnar ar ein hambwrdd trin yn ddyfais a oedd yn nodi oedran. Roeddem ni’n meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol i archwilio’r chwedlau enwog a llai enwog hyn ac ystyried eu tarddiad.

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

2.30-4.00

Mynediad am Ddim


Sut i gyrraedd y ‘nefoedd’ gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Dydd Iau 4eg

Er mwyn cyrraedd y bywyd tragwyddol yn yr Hen Aifft, roedd yn bwysig perfformio rhai defodau gan y rhai a oedd yn fyw a bod gan y meirwon peth wybodaeth ddwyfol. Ar ôl iddynt gyrraedd y bywyd tragwyddol, roedd yn bwysig darparu ar gyfer y meirwon. Byddwn yn archwilio defodau trawsnewidiad, yr wybodaeth arbennig yr oedd ei hangen ar y meirwon a’r ffyrdd o ddarparu ar gyfer y meirwon. Byddwn hefyd yn ystyried yn fras sut nefoedd oedd y nefoedd Eifftaidd. ‘A fydd y nefoedd fel Abertawe?’

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

2.30-4.00

Mynediad am Ddim


Gwersyll Hyfforddi Archeolegwyr

Gweithdy Gwyliau’r Pasg

Dydd Mawrth 23ed – Dydd Gwener 26eg

Yn addas i blant 6-10 oed

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael–Rhaid cadw lle Gweithdy 1 diwrnod–Plant i gyrraedd am 10am a’u casglu am 3.00pm

£20 ar gyfer y diwrnod Cadwch eich lle yn gynnar! £15 y plentyn yn unig, os talwch cyn 8 Ebrill!

 

css.php
Facebook
Facebook
Google+
http://www.egypt.swan.ac.uk/cy/whats-on">
Pinterest
LinkedIn