• English
  • Cymraeg

 

Noson yn yr Amgueddfa

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

Noson yn llawn stondinau, sgyrsiau, gweithgareddau a chwis tafarn!

Noson yn llawn stondinau, sgyrsiau a gweithgareddau! Bydd Canolfan yr Aifft yn aros yn agor yn hwyr am un noson yn unig ar gyfer Gŵyl yr Amgueddfeydd yn y Nos! Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ddathlu ledled y DU ac mae disgwyl iddi fod yn noson llawn hwyl.

Bydd rhaglen lawn cyhoeddi yn fuan!

4.00 pm – 6.00pm

Mae mynediad i’r Amgueddfa yw am ddim ond bydd rhai gweithgareddau’n costio

Bydd archebu yn ofynnol ar gyfer rhai gweithgareddau

 


Archwiliadau ar y Safle Aml-gyfnod yn Gebel el-Haridi

Dydd Mercher 20fed Tachwedd

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Sara Orel

Bu’r Gymdeithas Archwilio’r Aifft yn noddi tri thymor o arolygu Gebel el-Haridi, ardal o glogwyni ar lan ddwyreiniol y Nîl, ychydig i’r gogledd i’r ddinas fodern Akhmim. Rhoddwyd sylw sylweddol ym mhob un o’r tri thymor i’r rhan o’r llethr sy’n cael ei hadnabod yn lleol fel Gebel Abu el-Nasr. Yma ceir olion sy’n amrywio o feddau o’r Hen Deyrnas i chwareli Ptolemaidd, i anheddau Rhufeinig hwyr, amrywiaeth tra diddorol o ddeunyddiau archeolegol mewn lleoliad daearyddol cryno. Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod dilyniant cyffredinol meddiannaeth y safle, gan ganolbwyntio ar un o’r adeiladau mwyaf diddorol, adeiladwaith o frics llaid ar ben y llethr, yn erbyn y clogwyni fertigol.


Felines Cysegredig

Dydd Iau 21 Tachwedd

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Cathod bach a chathod mawr, llewod, llewpardiaid a chathod domestig. A oedd yr Eifftiaid gwir yn addoli cathod? Pam mae cymaint o gathod wedi’u mummio? A yw’r duwiesau felino hynny â phen llawnder neu ben cath, a beth oedd a wnelo â chrwyn llewpard? Dim ond rhai o’r cwestiynau y byddwn ni’n eu harchwilio yn y sesiwn drin hon.

3.00-4.00

Am ddim

Y Ganolfan Eifftaidd

Rhaid archebu –  I archebu cliciwch yma


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich ddyd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Chwilod Tail

Dydd Mercher 4 Rhagfyr

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Pam roedd chwilen baw-fwyta yn gysegredig i’r hen Eifftiaid? Darganfyddwch yn Sgwrs ddiweddaraf ein Curadur.

3.00-4.00

Am ddim

Egypy Centre

Rhaid archebu –  I archebu cliciwch yma


Uchafbwyntiau 2019 yn y Ganolfan Eifftaidd

Dydd Mercher 14eg Rhagfyr

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Dr Kenneth Greiffin, Y Ganolfan Eifftaidd

Bydd Ken yn rhoi trosolwg o rai o’i uchafbwyntiau yn y Ganolfan Eifftaidd yn ystod 2019, gan gynnwys ei brofiadau fel Rheolwr Mynediad i’r Casgliadau, darganfyddiadau diweddar o’r amgueddfa ac effaith dysgu sy’n canolbwyntio ar wrthrychau.

Parti’r Nadolig: Ar ôl y ddarlith, cynhelir parti Nadolig y Cyfeillion.  Peidiwch ag anghofio nodi’r digwyddiad hwn yn eich dyddiadur!


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 14eg Rhagfyr

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich gwyliau nadolig yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft

css.php
Facebook
Facebook
Google+
http://www.egypt.swan.ac.uk/cy/whats-on">
Pinterest
LinkedIn