• English
  • Cymraeg

Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 29ain Chwefror

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Dydd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 21ain Mawrth

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Dydd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Cloddiadau Abertawe-Brown ar Uronarti: y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol.

Nos Fercher 18 Mawrth 

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Dr Christian Knoblauch, Prifysgol Abertawe.

Yn ystod 2019 a 2020, cynhaliwyd yr un cyntaf o ddau dymor o gloddiadau ar Brosiect Archeolegol Rhanbarth Uronarti Brown-Abertawe yn y Swdan. Mae’r prosiect yn archwilio’r gaer drawiadol a adeiladwyd gan Senwosret III yn agos at y ffin â Semna – un o’r ddwy heneb bwysig yn unig o’r Deyrnas Ganol i oroesi pan foddwyd Nwbia Is yn sgil adeiladu Argae Uchel Aswan yn ystod y 1960au. Bydd y sgwrs yn cyflwyno’r prosiect, ei gefndir, y canlyniadau hyd yn hyn a rhagolygon am y dyfodol.

Drysau’n agor am 6.30pm a’r sgwrs yn dechrau am 7.00pm

Ystafell y Rhodfa, Creu Taliesin

£3 i’r rhai nad ydynt yn aelodau. 

Aelodaeth flynyddol o £10


Coffins a Llyfr y Meirw

Dydd Mawrth 24 Mawrth

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

I’r hen Eifftiaid daeth yr ymadawedig yn un gydag Osiris er mwyn mwynhau’r bywyd ar ôl. Byddwn yn archwilio sut roedd yr henuriaid yn credu y gellid gwneud hyn.

3.00-4.00

£2

Ystafell y Stwdio, Creu Taliesin

Rhaid archebu – I archebu cliciwch yma


Dewch i Greu…

Dydd Sadwrn 4ydd Ebrill

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Dydd Sadwrn yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Dewch i Greu…

Dydd Iau 9 Ebrill

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Gwyliau Pasg yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Gwyddoniaeth Gudd

Dydd Mawrth i ddydd Gwener, 14-17 Ebrill

Gweithdy 1 diwrnod

Archwiliwch wyddoniaeth gudd yr hen Eifftiaid, a darganfyddwch sut yr oeddent yn defnyddio cemeg, bioleg a ffiseg i wneud mymïod ac adeiladu pyramidiau! Gwnewch eich un eich hun ‘ Pyramid Projector’ i weld arteffactau hynafol fel hologramau!

Yn addas i blant 7-11 oed

9.00am – 3.00pm

dewch â phecyn cinio

£20 y dydd ar gyfer un plentyn!

Rhaid archebu – I archebu cliciwch yma

 


Dewch i Greu…

Dydd Gwener 17 Ebrill

Crefftau sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Treuliwch eich Gwyliau Pasg yn greadigol yn y Ganolfan Eifftaidd.

Er eich bod chi yma, beth am roi cynnig ar un o’n llwybrau neu Becynnau Explorer!

Yn addas i bob oedran

Y Ganolfan Eifftaidd

11.00—3.00

£1 fesul crefft


Y Ddau Frawd o Amgueddfa Manceinion

Nos Fercher 22 Ebrill 2020

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Dr Campbell Price, Amgueddfa Manceinion.

Mae grŵp cyfan o feddau o Deir Rifeh, o’r Deyrnas Ganol, yn rhan ganolog o’r arddangosiadau yn Amgueddfa Manceinion. Roedd y beddau, a gawsant  eu darganfod ym 1907 gan weithiwr Eifftaidd o’r enw Erfai a fu’n gweithio i W. M. Flinders Petrie, yn cynnwys eirch dau ddyn, Nakht-ankh a Khnum-nakht, ac enwir yr un fam ar eirch y ddau. Ers iddynt gael eu dadlapio ym 1908, digwyddiad a ddenodd sylw mawr, mae diddordeb wedi canolbwyntio ar y mymïod eu hunain. Ni all canlyniadau profion DNA diweddar ddarparu’r ‘hudlath’ y mae llawer o ymwelwyr â’r amgueddfa yn ei ddisgwyl – ond mae’n gallu cyflwyno trafodaethau am hunaniaeth sy’n helpu i ddileu rhwystrau canfyddedig wrth ymdrin â deunydd Pharaonig. Mae’r papur hwn yn adolygu sut mae’r ‘Ddau Frawd’ wedi cael eu dehongli dros y ganrif ddiwethaf a sut maent yn cynrychioli problemau llawer ehangach yn y ffordd mae amgueddfeydd yn cyflwyno’r ‘Hen Aifft’.

Drysau’n agor am 6.30pm a’r sgwrs yn dechrau am 7.00pm

Ystafell y Rhodfa, Creu Taliesin

£3 i’r rhai nad ydynt yn aelodau. 

Aelodaeth flynyddol o £10


Y ‘Enaid Adar’ o’r Meirw

Dydd Iau 30 Ebrill

Sgwrs gan Dr Carolyn Graves-Brown, Curadur y Ganolfan Eifftaidd

Credai’r hen Eifftiaid fod mwy nag un rhan i’r ‘enaid’. Yn y gweithdy hwn byddwn yn archwilio darluniau o adar pen dynol, adar ba, a ystyriwyd yn rhan o hunaniaeth person.

3.00-4.00

£2

Ystafell y Stwdio, Creu Taliesin

Rhaid archebu – I archebu cliciwch yma


Cyflwyniadau Cryno gan Fyfyrwyr.

Nos Fercher 20 Mai

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe.

Byddwn yn gofyn i nifer o fyfyrwyr o’r Brifysgol roi ‘cyflwyniad cryno’ naill ai ar bwnc eu traethawd estynedig, neu faes o ddiddordeb iddynt (pynciau i’w cadarnhau nes ymlaen yn y flwyddyn).

Drysau’n agor am 6.30pm a’r sgwrs yn dechrau am 7.00pm

Ystafell y Rhodfa, Creu Taliesin

£3 i’r rhai nad ydynt yn aelodau. 

Aelodaeth flynyddol o £10


Cynhadledd Flynyddol

Dydd Sadwrn 23ed Mai – Dydd Sul 24ed Mai

Pethau Rhyfeddol 2020: Diwylliant Deunyddiol Canolfan yr Aifft

Gyda bron i 6,000 o wrthrychau, mae Canolfan yr Aifft yn cynnwys y casgliad mwyaf o hynafiaethau’r Aifft yng Nghymru, y mwyafrif ohonynt ar hyn o bryd yn cael eu tangynrychioli a heb eu cyhoeddi. Mae’r ail gynhadledd Pethau Rhyfeddol flynyddol yn dwyn ynghyd ddau ar bymtheg o ysgolheigion i’w cyflwyno ar ddeunydd Aifft a heb fod yn Aifft. Bydd rhai o’r gwrthrychau a drafodir hefyd ar gael i’w trin yn ystod y digwyddiad hwn.

Taliesin Create

£40

£30 am myfyrwyr a gwirfoddolwyr Canofan Eifftaidd 

(Cinio wedi’i gynnwys)

am fwy o wybodaeth clicwch yma.

 

 

 

 


Gwaith Maes Diweddar yn Elkab

Nos Fercher 17 Mehefin

Un o ffrindiau Sgwrs Canolfan yr Aifft gan Vivian Davies

Bydd ein noddwr, Vivian Davies, yn adrodd hanes ei waith maes diweddar ar safle Elkab – safle yn yr Aifft Uwch, 80km i’r de i Luxor.

Drysau’n agor am 6.30pm a’r sgwrs yn dechrau am 7.00pm

Ystafell y Rhodfa, Creu Taliesin

£3 i’r rhai nad ydynt yn aelodau. 

Aelodaeth flynyddol o £10

 

css.php