• English
  • Cymraeg

 

Picture184

Gallwch gwrdd â ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, dod o hyd i lwybr gyrfa, a mwynhau’r boddhad o helpu i redeg yr unig amgueddfa Eifftaidd yng Nghymru! Rydym hyd yn oed yn trefnu dosbarthiadau Eifftoleg arbennig, am ddim, i’n gwirfoddolwyr. Gallwch hyd yn oed fenthyca llyfrau o’n llyfrgell ein hunain.

Mae dwy ffordd y gallwch gymryd rhan, gallwch wirfoddoli neu ddod ar leoliad gwaith:

  • Mae gwirfoddoli yn ymrwymiad a wneir am ddim i’r amgueddfa yn rheolaidd dros gyfnod hir. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwirfoddoli rhwng 3-17 awr y mis. Gallwch wirfoddoli rhwng dydd Mawrth-Sadwrn 10-am-4pm. Mae croeso i bobl o bob oedran (10-99+ oed).
  • Mae lleoliad gwaith yn rhaglen waith ddwys ddi-dâl am gyfnod byrrach (fel arfer amser llawn) a ddyluniwyd i roi syniad ymarferol i chi o sut beth yw gweithio mewn amgueddfa mewn rôl blaen y tŷ. Gall lleoliadau bara am wythnos neu fwy – chi sy’n dewis. Mae ein lleoliadau gwaith ar agor i bobl o 14 oed ymlaen.

Pa bynnag ffordd y penderfynwch gymryd rhan, byddwch yn ymuno â thîm o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n ehangu trwy’r amser ac sy’n dwlu ar weithio yn ein hamgueddfa.   Gobeithiwn y byddwch chi hefyd!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli yn y Ganolfan Eifftaidd, cysylltwch â’r Rheolwr Gwirfoddoli:

Syd Howells

Y Ganolfan Eifftaidd

Prifysgol Abertawe

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn: 01792 295960 / 606065

E-bost: l.s.j.howells@abertawe.ac.uk

 
css.php