• English
  • Cymraeg

Mae nifer o weithdai ysgolion Canolfan yr Aifft ar gael trwy ddysgu o bell ar gyfer Cam Sylfaen 2.


Marwolaeth a’r Bywyd Ar Ôl

Archwiliwch gredoau hynafol yr Aifft ynghylch Marwolaeth a’r Ôl-fywyd trwy ein gweithdy rhyngweithiol, wedi’i seilio ar wrthrychau. Byddwn yn ymdrin â phynciau gan gynnwys Mummification, Duwiau a Duwiesau’r Aifft a seremoni Pwyso’r Galon.

Byddwch yn derbyn mynediad at gynnwys fideo unigryw, gweithgareddau unigryw a sesiwn wedi’i hwyluso gyda’n Hwyluswyr Amgueddfeydd arbenigol.

Prisiau: £2 fesul plentyn


Bywyd yn yr Hen Aifft

Darganfyddwch sut beth oedd bywyd i’r hen Eifftiaid a oedd yn byw 3000 o flynyddoedd yn ôl. Ymchwilio i bob agwedd ar gymdeithas Pharo: o’r Pharo cyfoethocaf i’r gweithiwr gostyngedig, dadorchuddio cyfrinachau hieroglyffau a darganfod dirgelion mathemateg yr Aifft.

Byddwch yn derbyn mynediad at gynnwys fideo unigryw, gweithgareddau unigryw a sesiwn wedi’i hwyluso gyda’n Hwyluswyr Amgueddfeydd arbenigol.

Prisiau: £2 fesul plentynAm fwy o wybodaeth neu i achebu, e-bostio ein Swyddog Dysgu, Hannah Sweetapple, am h.e.sweetapple@swansea.ac.uk

css.php