• English
  • Cymraeg

Daw’r mathau o ddodrefn a arddangosir mewn amgueddfeydd Eifftoleg fel arfer o feddau pobl bwysig. Gall rhai pethau, felly, fod yn eitemau angladdol (megis y coesau gwely ar ffurf llewod) yn hytrach nag eitemau bob dydd. Er bod sawl darn o ddodrefn, ychydig iawn o ddodrefn a oedd gan bobl yr hen Aifft yn eu cartrefi. Byddai cadeiriau a gwlâu wedi cael eu defnyddio gan bobl bwysig yn unig. Byddai’r rhan fwyaf o bobl wedi cysgu ar fat ar y llawr. Byddai ategion pennau wedi cael eu defnyddio gan y rhan fwyaf o bobl.

Bed legs

W2059a stool leg

W2060 Coes o stôl gau â phen hwyaden

EC8 Pen eithaf ar ffurf pen llew

W345 Stôl grochenwaith o’r safle Amarna 

 

 

Further Reading 

Geoffrey Killen, ‘Wood’, in Paul T. Nicholson and Ian Shaw eds., Technology, in Ancient Egyptian Materials and Technology Cambridge, 353-371. 

 

css.php