• English
  • Cymraeg

Education 2DSCN6751Education1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn croesawu unigolion, grwpiau ysgol ac ymweliadau grŵp wedi’u trefnu ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Rydym hefyd yn trefnu gweithdai a gweithgareddau ar sail thema benodol i blant ac oedolion drwy gydol y flwyddyn.

 Ymweld â ni am ddim fel ymwelydd cyffredinol:

DSCN1617

Mae gennym ddwy oriel: Tŷ Bywyd a Thŷ Marwolaeth.

Mae Tŷ Bywyd yn cynnwys arteffactau sy’n gysylltiedig â bywyd pob dydd pobl yr Hen Aifft, gan gynnwys gwrthrychau o safle brenhinol Amarna, gemwaith, offer ac arfau, a theganau plant hyd yn oed. Mae gweithgareddau ymarferol yn cynnwys chwarae sennet, trin gwrthrychau o’r Hen Aifft ac ysgrifennu eich enw mewn hieroglyffau.

Mae Tŷ Marwolaeth yn cynnwys arteffactau sy’n gysylltiedig â marwolaeth a chrefydd yn yr Hen Aifft, gan gynnwys arch cerddor benywaidd, anifeiliaid wedi’u mymïo a chopïau o Lyfr y Meirw. Mae gweithgareddau ymarferol yn cynnwys mymïo, chwarae sennet a phosau pyramid.

Mae teithiau sain ar gael am ddim ac, am daliad bach, gall ymwelwyr brynu Pecynnau Archwiliwr.

 

Trefnu ymweliad grŵp a gweithgareddau dan arweiniad gwirfoddolwr:

P1040978

Rydym yn cynnig gweithgareddau addysgol sy’n addas i amrywiaeth o oedrannau a galluoedd, o’r Cyfnod Sylfaen i addysg oedolion.

Codir taliad bach am y gwasanaeth hwn. Dilynwch y ddolen ganlynol i weld y taliadau.

 

 

 

Am ragor o wybodaeth am ymweliadau addysgol, cysylltwch â:

Swyddog Addysg, Samuel Wale: s.r.wale@abertawe.ac.uk neu 01792 602668

Curadur Cynorthwyol, Wendy Goodridge: w.r.goodridge@abertawe.ac.uk neu 01792 295960

 

css.php