• English
  • Cymraeg

Mynediad: Am ddim

Oriau Agor: Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am-4pm (mynediad olaf am 3:50pm)

(Sylwer nad ydym ar agor ar ddydd Sul, dydd Llun nac ar wyliau banc)

Lleoliad: Adeilad Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Cliciwch yma i weld map Google o’r amgueddfa (gan gynnwys cyfarwyddiadau)

Cliciwch yma i lawrlwytho map o’r campws

 

 

*Cau’r Ganolfan Eifftaidd*

Bydd yr Amgueddfa ar gau ar dydd Mawrth 12 Mehefin oherwydd arholiadau’r myfyrwyr.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra

Cyrraedd Yma

Lleoliad: Adeilad Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ar Fws: Oddeutu 15 munud ar fws o ganol dinas Abertawe (cliciwch yma am amserlenni)

Mewn Car: Os ydych yn defnyddio Llywio â Lloeren, defnyddiwch y côd post SA2 8PP. Mae maes parcio talu ac arddangos dwy funud o’r amgueddfa, ym mlaen y Brifysgol (gweler y map o’r campws uchod). Dyma’r costau arferol: Dwy awr am £1, pedair awr am £2, drwy’r dydd am £4. Fodd bynnag, y gost yw £5 yn ystod Sioe Awyr flynyddol Abertawe.

Ar y Trên: Mae’r orsaf drenau agosaf ar Stryd Fawr Abertawe (cliciwch yma am ragor o wybodaeth)

 

 

Mynediad

Ceir mynediad i’r amgueddfa i fyny ramp bach a thrwy ddrysau awtomatig

Mae lifft hunanweithredol ar gyfer mynediad i’r llawr cyntaf, y caffi a’r toiledau

Gall defnyddwyr cadair olwyn gyrraedd y ddwy oriel, y siop anrhegion, y caffi a’r toiled anabl

Mae cyfleusterau newid babi yn y toiled anabl ar y llawr cyntaf

Mae seddi ar gael ledled yr amgueddfa

Mae rhai taflenni gwybodaeth ar gael mewn Braille a phrint bras

Mae croeso i gŵn cymorth ar y safle

Caniateir tynnu lluniau (gan gynnwys gan ddefnyddio fflach) ledled yr amgueddfa

Mae’r arwyddion yn Gymraeg ac yn Saesneg

Cliciwch yma i weld ein datganiad mynediad llawn

 

css.php
Facebook
Facebook
Google+
http://www.egypt.swan.ac.uk/cy/about/visit-us">
Pinterest
LinkedIn